arousal profile & guideline

SpecialistEn Arousal Profile & Guideline en metode, der er med til at identificere meget små og subtile tegn på frustration eller aggression, der ligger forud for konflikter, vold eller selvskade hos børn eller voksne med særlige udfordringer, hvor livet kan være svært.


Metoden er nøglen til at skabe vidensdeling, hvor fælles forståelse og samarbejde er med til at skabe bedring og positive forandring hos den udfordrede, så konflikter, selvskade og vold kan mindskes, før den opstår.


Selve APG metoden fokuserer på den unikke adfærd, der indikerer en øget arousal, og en øget risiko for vold for det enkelte individ, hvor der også ses på egne triggere. Og samtidigt er der fokus på udarbejdelse af nødvendige handlestrategier for håndtering af den ændrede tilstand og den eventuelle aggressive eller selvskadende adfærd

Som APG - Arousal, Profil & Guideline Specialist arbejder jeg ud fra relationscirklerne, som beskriver hvordan vi mennesker indgår i forskellige relationer til de mennesker, vi omgiver os med i vores liv. Anerkendelsen af relationens betydning er centralt i arbejdet med denne APG - Arousal Profil & Guideline.


Det er med til at identificere hensigtsmæssige handlestrategier til dig, som omsorgsperson for at forebygge konflikter og at imødegå den aggressive eller selvskadende adfærd så tidligt som overhovedet muligt. Du får også mulighed for at se på egne mønstre, for børn & unge ser på os og gør som vi gør. Derfor kan deres adfærd i den grad også trigge os selv, så vi ikke handler ud fra et bevidst sted.


Afhængig af relationen har vi forskellige perspektiver, forskellige udfordringer, forskellige belastninger og forskellige handlemuligheder i forhold til det enkelte individ. De centrale områder i APG Metoden tager udgangspunkt i en forståelse af, at aggressiv og udadreagerende adfærd er individuel, og har et bestemt forløb, som kan beskrives i 5 faser


Baseline - Det er den fase, hvor den enkelte har det bedst.

Trigger fasen og Optrapningsfasen er de faser, hvor aggressionsniveauet stiger, og den enkelte bliver tiltagende frustreret eller aggressiv.

Krise fasen - Det er den fase, hvor aggressionen bliver udadreagerende eller for nogles vedkommende selvskadende.

Helings fasen - Det er den fase, hvor aggressionen aftager og ender tilbage i baseline.


For alle faser gælder det, at beskrive de observationer og erfaringer omkring barnet eller den voksne, der er udfordret ned til mindste detalje.


En APG - Arousal Profile & Guideline Specialist hjælper dig/jer at få beskrevet de konkrete observation og erfaringer og få italesat, reflektere og diskutere den viden, som danner grundlaget for udarbejdelsen af APG´en og som I kan bruge i Jeres dagligdag uden konflikter, der eskalerer


I bliver klogere på jer selv, jeres barn og jeres familie. Der er ingen quickfixes og konflikter er et vilkår i vores liv. Det handler om at være godt udstyret med en god værktøjskasse med handlestrategier og se ind i os selv for at udvide bevidstheden til forandring og omsorg.